Zasady rezerwacji


                            REGULAMIN DOMU WIDOKÓWKA KARKONOSKA

 1. Rezerwacja terminu odbywa się za pomocą formularza rezerwacji w zakładce kontakt na stronie www.dom.wszklarskiej.pl lub telefonicznie pod nr. 693247615, 691050540. Potwierdzeniem rezerwacji przez Najemcę jest wpłata zadatku na poczet rezerwacji w wysokości od 40% do 50% wysokości całkowitego kosztu pobytu na wskazane przez Wynajmującego konto bankowe ( waluta EUR/PLN )

 2. Pozostała kwota należna z tytułu rezerwacji płatna jest w formie gotówki w dniu zameldowania w momencie odbioru kluczy. 
  Opłata klimatyczna w wysokości 2,18 pln osoba / doba nie jest wliczona w kwotę rezerwacji.

 3. W cenę wynajmu wliczone są:

  a) drzewo kominkowe

  b) drzewo ogniskowe

  c) sauna

 4. Przekazanie Domu Widokówka Karkonoska wobec Najemcy rozpoczyna się nie wcześniej niż od godz. 17.3o lub innej uzgodnionej godzinie w dniu rozpoczynającym okres wynajmu.
  W określonych sytuacjach przekazanie Domu może odbyć się we wcześniejszych godzinach.

  Przekazanie poprzedzone jest przekazaniem spisu inwentarzowego Najemcy oraz okazania dokumentu tożsamości przez Najemcę.

  Odbiór Domu Widokówka Karkonoska przez Wynajmującego odbywa się nie później niż o godz. 9.oo w ostatnim dniu najmu, odbiór poprzedzony jest sprawdzeniem stanu inwentarzowego oraz technicznego.

 5. Dane meldunkowe pobierane są od Najemcy w dniu przyjazdu, służy do tego formularz meldunkowy udostępniany przez Wynajmującego.

 6. Kaucja w wysokości 1000 pln pobierana jest w dniu przyjazd a zwracana w dniu wyjazdu po oględzinach domu. W przypadku wystąpienia szkód wynikłych z ponadnormatywnego użytkowania ( zniszczenia mechaniczne itp.. ) kaucja będzie potrącana na naprawę w.w szkód. Za powstanie szkód których wartość przekracza wysokość kaucji Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną. Za pozostawienie Domu w stanie "nie do zaakceptowania" tzn. w bałaganie, będzie potrącona kwota 300 pln z kaucji na serwis sprzątający.

 7. Zwrot zadatku przysługuje Najemcy w pojedynczej wysokości w wyniku niedotrzymania umowy z winy Wynajmującego. W przypadku rezygnacji z wynajmu przez Najemcę zadatek nie podlega zwrotowi.

 8. Skrócenie zarezerwowanego terminu przez przyjazdem lub w trakcie pobytu nie skutkuje zmianą ustaleń rezerwacyjnych dotyczących kwot pieniężnych.

 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraty wartości pieniężnych lub innych wartościowych przedmiotów należących do Najemcy pozostawionych na terenie Domu Widokówka Karkonoska.
  Wszelkie awarie, zdażenia losowe winny być zgłaszane Wałścicielowi budynku niezwłocznie po ich zdażeniu.

 10. Zwierzęta nie są akceptowane. Zatajenie przez właścicielem obecności zwierzęcia/zwierząt na terenie nieruchomości podczas pobytu skutkuje utratą 60% wartości wpłaconej kaucji.

 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Domu Widokówka Karkonoska grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu Domu Widokówka Karkonoska. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych. Ponad to zabronione jest używanie na terenie nieruchomości wszelkiego rodzaju świeczek, podgrzewaczy i innych przedmiotów związanych z otwartym ogniem.

 12. Bezwzględny zakaz palenia papierosów obowiązuje w wnętrzach domu i na balkonach, wyznaczone miejsce do palenia papierosów znajduje się przed budynkiem.

 13. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.oo / 6.oo, uprzejmie prosimy o wyrozumiałość szczególnie z uwagi na sąsiadów Domu Widokówka Karkonoska.

 14. Zasada rozpalenia w kominku lub ogniska/grilla na terenie ogrodu winno odbywać się wyłącznie przez osoby dorosłe, pod żadnym pozorem prosimy nie pozostawiać rozpalonego kominka lub ogniska/grilla bez nadzoru osoby dorosłej. Mając na uwadze bezpieczeństwo zasadą panującą w Domu Widokówka Karkonoska jest pozostanie w obecności do końca wypalenia się w palenisku kominka lub ogniska/grilla na terenie ogrodu.

 15. Prosimy o niepozostawianie dzieci bez nadzoru, dotyczy to w szczególności ciągu komunikacyjnego schodów, miejsca przy kominku w sali kominkowej, saunie, ognisku/grillu na terenie ogrodu.

 16. Prosimy o nie wieszanie różnego rodzaju rzeczy na karniszach w pokojach.

 17. Korzystanie z sauny wyłącznie na własną odpowiedzialność, szczegółowe instrukcje korzystania z sauny są do dyspozycji Najemcy w pomieszczeniu sauny. Sauna wyłącznie dla osób dorosłych.

 18. Podczas nieobecności Najemcy w domu prosimy o zamykanie okien i drzwi wejściowych do domu.

 19. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy świadczonych usług na rzecz Najemcy w przypadku rażącego naruszenia regulaminu bez zwrotu kosztów pobytu.

 20. W przypadku zastrzeżeń lub pytań dot. funkcjonowania rzeczy technicznych prosimy o kontakt pod numerami tel. 693247615, 691050540.